Skicka en förfrågan

Ange detaljer om din begäran här.

(antingen på den silverfärgade produktetiketten eller via uppdateringsverktyget på vår hemsida via en USB-kabel)

(på produktregistreringsdokumentet som ingår i leveransen) Om du inte längre kan hitta produktnyckeln behöver vi även en kopia av inköpskvittot för din GARDENA-robotgräsklippare för att utesluta stöld.

(på den silverfärgade produktetiketten)

Läs upp säkerhetskoden med vårt uppdateringsverktyg på vår webbplats via USB-kabeln och robotgräsklipparen. Instruktioner för anslutning av programvaran och robotgräsklipparen finns på webbplatsen. Följ steg 1, 2 och 3 på webbplatsen. "Retrieve lost PIN code" (hämta förlorad PIN-kod) visas i det nedre vänstra fönstret. Detta leder dig till serienumret och den "encrypted PIN code" (säkerhetsnyckeln) för din robotgräsklippare.

Lägg till fil eller släpp filer här